Είμαστε μέλος του Σωματείου

Σύλλογος Ιδιοκτητών Συνεργείων
Επισκευής Μηχανών Αυτοκινήτων


Είμαστε ιδρυτικό μέλος του Σωματείου

SERVICLIMA  Co

Έδρα: Μάχης Αναλάτου 83 (Γραμμές Τραμ)
& Κριναγόρου 38 (Είσοδος)
117 45  Νέος Κόσμος
Υπεύθυνος:Σ. ΠΑΠΠΑΣ
Τηλεφωνικό
Κέντρο:
210.9312.000, 1, 2
694.9198958